Svátost manželství

Svátost manželství

Svátost manželství je spojení muže a ženy v Bohu, protože Bůh je Láska; je to odevzdání svého života druhé osobě z lásky k ní a přijetí plné odpovědnosti za její život; je to ponoření manželského a rodinného života v Bohu, aby On byl ve všem.

Bůh ustanovil svátost manželství jako projev své lásky k člověku. Posvěcuje vztah muže a ženy do takové plnosti, takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše. Působením svátostné milosti dochází mezi oběma k nerozlučitelnému spojení. To je obrazem neodvolatelné věrnosti a lásky Boha k člověku. Ve svátosti manželství se dostává novomanželům tolik Boží pomoci, kolik jí budou potřebovat, aby spolu zůstali věrně v radosti i bolesti po celý život a aby oba byli schopni společně nést povinnosti v manželství a rodině.

„Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe az ni, aby ji posvětil
a očistil koupelí ve vodě a slovem … Tak také má muž mít svou ženu rád jako vlastní tělo.“      Ef 5,25-26.2

Podmínky přijetí svátosti manželství:

·         křest alespoň jednoho z partnerů

·         být svobodný nebo ovdovělý

·         plnoletost

·         uznání jednoty, věrnosti a nerozlučitelnosti manželství

·         souhlas s přijetím dětí

·         dva svědci

 Sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (nepokřtěným) lze uzavřít za podmínek, že nebude bránit partnerovi ve víře a dovolí v katolické víře vychovat děti. Dále je nutný souhlas biskupa, tzv. dispens, který si vyžádá kněz od biskupa.

Pokud katolický křesťan uzavřel jen civilní sňatek, může dodatečně požádat o zplatnění před církví. Do té doby nemůže chodit ke sv. přijímání, být kmotrem, ale zůstává členem církve. O své situaci se může poradit s knězem.

V případě zájmu o církevní sňatek kontaktujte kněze dostatečně předem, aby byl čas na řádnou přípravu. Pokud si přejete mít svatbu v jiné farnosti, nebo aby vás ve vašem kostele oddával jiný kněz, požádejte o dovolení duchovního správce vaší farnosti. Podle současných zákonů má církevní sňatek platnost i před státem.