Blog farnosti

Kázání na 2. neděli postní B

Kázání na 2. neděli postní B

Postní doba opakuje klíčové texty Písma a vede nás ke znovuoživení naší víry. Sestupme k těmto základům víry a ptejme se, na čem naše vlastní víra vlastně stojí?

Když se podíváme na Ježíše, tak si uvědomíme, že byl neustále v pohybu, putoval Izraelskou zemí. Jednou svým apoštolům promlouvá o utrpení, které ho čeká, po několika dnech vystupuje na vrcholek hory, kde zakusí blízkost svého nebeského Otce. Sestupuje však opět dolů, svádí boj proti ďáblu, uzdravuje, učí…

Číst dál
Kázání na 1. neděli postní B

Kázání na 1. neděli postní B

Jako každý rok, i letos začíná postní doba rozjímáním nad událostí z Ježíšova života, kdy byl na poušti pokoušen ďáblem. Abychom si uvědomili časový rámec, v němž se odehrávají tyto události - tak je to vlastně záhy po křtu Ježíše v Jodránu, kdy hlas z nebe ohlašuje, že Ježíš je zaslíbený Boží Syn, v němž má Bůh zalíbení. 

Číst dál
Manželství a konflikty

Manželství a konflikty

Národní týden manželství 2024.

“Z řešení konfliktů v atmosféře lásky pramení úžasná požehnání.” Brent Scharman

Život v manželství a konflikty jsou od sebe neoddělitelné věci. Při kontaktu lidí dochází k vypjatým situacím a je nutno je umět zvládat a řešit. 

Číst dál
Mark Gungor - smíchem k lepšímu manželství

Mark Gungor - smíchem k lepšímu manželství

Národní týden manželství 2024. 

Mark Gungor je americký pastor, který svých charakteristickým komediálním způsobem radí lidem k lepším vztahům a manželstvím. Videa jeho přednášek mají na YouTube miliony shlédnutí. Napsal i řadu úspěšných motivačních knížek.

Výběr videí ze seminářů s českými titulky.

Číst dál
Modlitby v manželství

Modlitby v manželství

Národní týden manželství 2024. 

Nabídka modliteb pro manžele.

Číst dál
Rozdíly mezi ženou a mužem

Rozdíly mezi ženou a mužem

Národní týden manželství 2024. Převzato z několika zdrojů.

Když Bůh přemýšlel o stvoření člověka, rozhodl se, že stvoří muže a ženu. Každého jinak, ale tak, aby spolu mohli být jedním člověkem. Tak nám to říká první kapitola Bible. Tato rozdílnost nás všechny provází dějinami. V každé kultuře můžeme sledovat, jak se s ní lidé snaží vyrovnat nebo z ní vytěžit co nejvíce. Hovoří se o ženském a mužském principu, mužských či ženských vlastnostech, povoláních nebo rolích.

Číst dál
Čas ztišení - Od Popeleční středy pokračujeme

Čas ztišení - Od Popeleční středy pokračujeme

 I pro dobu postní jsme pro vás připravili denní rozjímání od kněží českobudějovické diecéze v rámci Roku modlitby 2024.

Číst dál
Modlitba v manželství

Modlitba v manželství

Národní týden manželství 2024. Úryvek z promluvy P. Aleše Opatrného o spiritualitě v manželství:

Křesťanství není jen pro přizdobení života, ani cukrle pro ty, kdo pořád kňourají. Je to základ a síla, který člověk musí opatrovat. V životě křesťanských manželů to znamená hned dvě věci.

Číst dál
Pastýřský list na začátek postní doby 2024

Pastýřský list na začátek postní doby 2024

Drazí bratři a sestry, 

dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle. Pokud je vašim údělem nesení kříže, pak vyprošujeme sílu k jeho nesení a vědomí, že v Božích očích má nesmírnou cenu každý okamžik, který jsme prožili ve spojení s Kristem.  Při této příležitosti také děkujeme všem, kteří se o nemocné starají, kteří jim s láskou pomáhají, a připomínáme slova papeže Františka z poselství k dnešnímu dni nemocných: "Nejlepší terapií pro nemocné je nabídnout jim naši lásku a společenství, navzdory tempu našeho vlastního zběsilého života." 

Číst dál
Knihy o manželství a pro manžele

Knihy o manželství a pro manžele

Národní týden manželství 2024.

Nabízíme Vám tipy na několik pěkných a přínosných knížek o manželství. Ve výčtu najdete knihy amerických, ale i českých autorů, autorů odkazujících na Boha a křesťanský pohled na manželství i „pouze“ předkládající vědecké či psychologické poznatky. 

Číst dál
Kázání na 6. neděli v mezidobí B

Kázání na 6. neděli v mezidobí B

Dnes se před námi otevírá scéna setkání Ježíše s malomocným. Třetí kniha mojžíšova popisuje pravidla, kterými se malomocní museli řídit. Museli chodit v roztrhaných šatech, mít přikrytou hlavu a zakryté tělo až po ústa. A pokud viděli někoho, kdo se k nim přibližuje, museli začít křičet - uteč, protože jsem malomocný. 

Číst dál
Kázání na 5. neděli v mezidobí B

Kázání na 5. neděli v mezidobí B

Minulou neděli jsme naslouchali vyprávění evangelisty Marka o začátku Ježíšova veřejného působení se svými prvními čtyřmi apoštoly. Jen co začal vyučovat, pustil se do něj posedlý muž, kterého nakonec osvobodil od zlého ducha. Po tomto zážitku v synagoze sledujeme Ježíše, jak jde k Petrovi domů, a evangelista Marek se nám snaží v tomto nejkratším vyprávění o uzdravení přiblížit další důležité body Ježíšova učení. Protože to je hlavní smysl těchto evangelijních vyprávění, ne kronikové zápisky co kde Ježíš dělal a kde byl, ale vstupování do hloubky Ježíšova poselství určeného každému z nás.

Číst dál
Kázání na 4. neděli v mezidobí B

Kázání na 4. neděli v mezidobí B

Evangelista Marek nám dnes popisuje zajímavou scénu, kdy Ježíš potom, co povolal k následování první čtyři apoštoly, s nimi přichází do synagogy, kde učí, tedy podává výklad úryvku z Božího Písma, který se tam ten den četl.

Číst dál
Kázání na 3. neděli v mezidobí B

Kázání na 3. neděli v mezidobí B

Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu! - těmito slovy začíná Ježíš své veřejné působení. „Naplnil se čas“ - čas jako kairos (řecky), tedy důležitá chvíle, rozhodný moment, kterého je třeba využít, jedinečná příležitost, kterou si nesmíš nechat utéct. A co se tedy děje tak důležitého? „Přiblížilo se Boží království“, Boží království je zde. Co je to to Boží království?

Číst dál
Kázání na 2. neděli v mezidobí B

Kázání na 2. neděli v mezidobí B

V prvním čtení (1S 3,3-10.19) dnešní neděle ze Starého zákona i v evangeliu jsme slyšeli dva neobyčejné příběhy o tom, jak Bůh povolává lidi ke zvláštní službě. 

V povolání Samuela a prvních apoštolů, dnešní čtení vnáší světlo na naše vlastní povolání být následovníky Krista. Všimněte si v dnešním evangeliu, že Janovi učedníci jsou připraveni slyšet Boží volání. Oni už hledají mesiáše, a proto důvěřují Janovu slovu a následují ho, když ukáže na beránka božího, který jde kolem.

Číst dál