Blog - Stojí za pozornost

O člověku a naději s Markem Orko Váchou

O člověku a naději s Markem Orko Váchou

Velikonoční zamyšlení s Markem Orko Váchou.

Číst dál
List biskupa farníkům TKS 2024

List biskupa farníkům TKS 2024

Drazí bratři a sestry,

 

obracím se na Vás na sklonku tohoto roku s velkou prosbou a poselstvím. Vánoce jsou svátky křesťanské radosti, kdy zvláštním způsobem otevíráme svá srdce, obdarováváme druhé. Právě v tomto období ale nadchází čas, kdy můžeme pomoci těm nejzranitelnějším. 

Číst dál
Dopis rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti  na mši svatou

Dopis rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši svatou

Dopis rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši svatou

Vážení, vyčerpaní, zdeptaní rodiče,

takže vaše děti jsou při mši prostě hrozné. Divoké, neposlušné a rušivé, týden co týden. Je to, jako by na vás celou dobu svítil velký starý reflektor, na vás a vaše zjevně podprůměrné rodičovství.

Číst dál
Nedělní evangelium pro děti

Nedělní evangelium pro děti

 Připravte se s mladšími dětmi na nedělní mši svatou.

Číst dál
Minikatecheze pro starší děti

Minikatecheze pro starší děti

Připravte se se staršími dětmi na nedělní mši svatou.

Číst dál
Dětská křížová cesta

Dětská křížová cesta

Děti z náboženství si připravily pobožnost křížové cesty do kostela.

Číst dál
POSTNÍ AKCE

POSTNÍ AKCE

  Postní akce našich farností spočívá ve vědomém a aktivním prožívání postní doby. Doby, během níž jsme vyzváni ke zřeknutí se toho, co nám běžně slouží ke zpříjemnění našich životů, ale bez čeho se můžeme stejně tak obejít. Jsme vyzváni k půstu, skrze který se duchovně i tělesně připravujeme na velkou oslavu Kristova vzkříšení o Velikonocích.

Číst dál
DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 2022

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 2022

Milí přátelé misií,

příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“(Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou.

Číst dál
Aplikace Farnost do kapsy

Aplikace Farnost do kapsy

Aplikace Farnost do kapsy je zdarma ke stažení pro Android i iOS. Stačí, když si farník po stažení aplikace vybere svou farnost a hned má základní přehled o plánovaných událostech, vidí aktuální pořad bohoslužeb a nové články na webu farnosti. 

Číst dál
1