kostel sv. Jana Křtitele (Krabonoš)

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Farní kostel sv. Jana Křtitele ze 13. století

Adresa sídla farnosti:

Palackého 489

378 10 České Velenice

 

Pravidelné mše sv. nejsou.

V 50. letech kostel i farnost komunisty násilně zničeny. Z farnosti existuje jen název, neboť Krabonoš vlastní nějaké pozemky. Kostel je úsilím farníků a kněze opravován, na jeho obnovu můžete přispět jakýmkoliv finančním příspěvkem (viz číslo účtu).

 

Bývalá obec je součástí Nové Vsi nad Lužnicí.

 

Plebanie r. 1419, matriky od r. 1717. Farní kostel sv. Jana Křtitele. Původně ležela na území Dolních Rakous v diecézi St. Pölten, po připojení k ČSR 31.7.1920 ji spravoval českobudějovický biskup jako apoštolský administrátor, do českobudějovické diecéze začleněna 1937, 1940 - 1945 spravována ze St. Pölten.

Název obce německy: Zuggers

První písemná zmínka o obci Krabonoš (Zuggers) pochází z roku 1179 a patří tak mezi nejstarší sídla západní části Vitorazska, jež bylo k tehdejšímu Československu připojeno až roku 1920. Krabonoš leží pouhých 1,5 km od česko-rakouské státní hranice, a proto byl roku 1950 pojat do vojenského pohraničního pásma. Následné vysídlení a zbourání téměř všech objektů vyvrcholilo zalesněním celého území. Z mapy vymizel i název vesnice, protože byla sloučena se sousední Novou Vsí nad Lužnicí. Jediným pozůstatkem původní zástavby vesnice ulicovitého typu, vinoucí se podél řeky Lužnice, zůstal dodnes farní kostel s farou. Kostel byl založen patrně již ve 13. století a roku 1419 je uváděn jako farní. Jeho stáří dokládá i dodnes zachovaný transfer středověké omítky s fragmentem malby sv. Jana Křtitele.

Fara přiléhající ke kostelu má patrně pozdně gotický původ. Současnou klasicistní podobu dostala zřejmě po požáru roku 1807. Budova přestála i další požáry v letech 1860 a 1876 a dokonce obě světové války. Osudným se jí však stal rok 1954, kdy se ve velmi dobrém stavebním stavu dostala do rukou příslušníků pohraničního útvaru, kteří ji nechali chátrat. Od roku 1981 se neúspěšně řešil havarijní stav již nevyužívané budovy, která byla spolu s kostelem prohlášena v roce 1992 za kulturní památku. Ani tento krok však nepomohl nastartovat účinné síly k obnově památky, jejíž stav je dnes již katastrofální a zcela beznadějně vyhlížející. / staženo z: www.npu-cb.eu

Nejbližší události v místě (rozmezí od 25.6. do 5.7.2024)

Den Čas Druh intence
čtvrtek
27.6.
09:30 Mše svatá

vikariátní setkání kněží

Místo uskutečnění

48.8067086N, 14.9470428E

Sdílejte info