Svátost nemocných

Svátost nemocných

SVÁTOST NEMOCNÝCH

Tato svátost představuje posilující setkání s Kristem pro každého nemocného, bez ohledu na to, zdali je či není v nebezpečí smrti. Je třeba dohodnout se osobně v kostele nebo na faře. Informace o přijetí svátosti nemocných (event. dalších svátostí) v nemocnici vám poskytnou v každé nemocnici. Je však vždycky lépe svátosti přijmout (je-li to možné) ještě před odchodem do nemocnice. Prostředí nemocnice většinou neumožňuje potřebné soukromí a soustředění.

Svátost nemocných či pomazání nemocných je určena lidem, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny. Svátost je nemocnému v jeho vážné nemoci posilou na duchu.  Nemocný může skrze něj dojít i tělesného uzdravení.

Svátost nemocných lze přijmout opakovaně, pokud o tuto pomoc nemocný znovu požádá.

Udílí se vkládáním rukou kněze na hlavu nemocného a následným mazáním posvěceným olejem na hlavě a na rukou. V případě nouze stačí pomazání na čele.

Pomazání nemocných lze udělit v kostele při mši i mimo mši, doma, v nemocnici nebo kdekoli, kde může kněz nemocného navštívit.

O svátost pomazání nemocných může požádat nemocný sám, případně někdo z jeho okolí. Tuto svátost může přijmout i nemocný, který je ve stavu bezvědomí.

Předpokládá se, že ten, kdo ji přijímá, se smířil s Bohem ve svátosti smíření. Pokud to není možné, je tato svátost chápána jako mimořádný prostředek ke smíření s Bohem.

Je vhodné se na slavení svátosti pomazání nemocných připravit společnou modlitbou celé rodiny nebo úzkého okruhu přátel nemocného. Je-li to možné, mohou pak tito nejbližší být také účastni vlastního slavení svátosti.

Návštěvy nemocných

Duchovní péče o nemocné není jen zaopatřování nemocného před smrtí, ale jde o nabídku duchovního doprovázení.
„Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně.“ Jak 5,14
Kněz P. Tomáš rád navštíví vaše nemocné doma, i pravidelně - popovídá si s nimi, povzbudí je. V případě zájmu nemocného mu podá svaté přijímání - přinese Pána Ježíše a také vyzpovídá. Nemusí se jednat pouze o svátost nemocných, ale o (pravidelnou) návštěvu. Proto se nebojte kněze kontaktovat.