farní kostel sv. Anežky České (České Velenice)

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kostel sv. Anežky České z r. 1935 je postavený dle návrhu F. Pilce. Položení základního kamene předcházelo několik desítek let snahy a touhy mít v nově vzniklém městě svůj kostel. Ale snadné to nebylo ani se začátky samotného města. Na základě smlouvy v St. Germain ze dne 10. 9. 2019 bylo k Československé republice připojeno území Vitarzsko. Z tří obcí – Dolních Velenic, České Cejle a Josefska vzniklo budoucí město České Velenice. Od 31. 7. 1920, tj. dnem připojení obcí k ČSR, se zpočátku označovalo Cmunt v Čechách, pak Český Cmunt. Tento urbanistický útvar však nebyl ještě městem. Jím se stal až na podkladě výnosu ministerstva vnitra č. 85374 z 1. 12. 1922 s označením České Velenice.

Pro nově vznikající město byla zřízena r. 1920 prozatímní duchovní správa („cura animarum ad interim“). Od diecéze St. Pölten přešla farnost do diecéze Č. Budějovice de iure až r. 1937.

Iniciátorem založení samostatné farnosti a kostela na území dnešních Českých Velenic byl Kostelní spolek, který založili v roce 1889 katolíci z osad Česká Cejle, Dolní Velenice a Josefsko. Stavbu kostela oddalovaly různé překážky, zejména první světová válka. Proto byla v roce 1915 postavena v Josefsku kaple sv. Rodiny jako prozatímní kostel. Bohoslužby zde vykonávali kněží z Gmündu až do roku 1921, kdy byla zřízena v Českých Velenicích samostatná česká duchovní správa.

interiér farního kostela sv. Anežky České v Českých Velenicích

I když o stavbu kostela usilovali všichni předchozí duchovní správci, podařilo se to až P. Karlu Dvořákovi, který do Velenic přišel v roce 1933. Velkým podporovatelem stavby kostela byl P. F. J. Kroiher, děkan v Ledenicích. Svěcení základního kamene kostela bylo 16. 6. 1935. Kostel v moderním slohu podle projektu pražského architekta Pilce postavil architekt Staněk z Trhových Svinů. Hlavní oltář, kazatelna a křtitelnice jsou z umělého pískovce. Kříž na hlavním oltáři je odlitek dle návrhu J. V. Myslbeka. Vitráž v okně apsidy presbytáře se zobrazením Anežky České je dílem profesora Holečka z Boru u České Lípy. K dosažení krásné červené barvy umělec použil pravé zlato. Patronát nad nově založeným kostelem převzal českobudějovický biskup Šimon Bárta, který získal od papeže Pia XI. zvláštní povolení zasvětit kostel tehdy blahoslavené Anežce České (nekanonizovaným světcům se kostely nezasvěcovaly).

Fara při kostele byla postavena v roce 1937.

fara v Českých Velenicích

Dne 23. března 1945 byly České Velenice bombardovány a asi polovina města zůstala v troskách. Kostel byl bombardováním též značně poškozen, zejména okenní výplně, dlažba a křížová cesta. Hlavní okno s obrazem blahoslavené Anežky zůstalo téměř nepoškozeno. Kostel posloužil k uložení 1500 obětí náletu, kteří byli po několika dnech pochováni. Poválečná oprava kostela byla provedena v letech 1945–1947.

V letech následujících po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 byly kostel a fara postupně opravovány a modernizovány, většinou ze sbírek a darů. V roce 1998 byl kostel opatřen novým zvonem jménem Sv. Klára, který odlila firma Perner v bavorském Pasově a na jehož úhradě se podíleli českoveleničtí občané, městský úřad a okolní obce. Zvon posvětil českobudějovický biskup Antonín Liška. V roce 2004 byla provedena generální oprava kostelních varhan za přispění fondů Evropské Unie.

Poslední velkou opravou byla střecha kostela. Roku 2011 byla opravena věž, na podzim 2013 vyměněna střecha nad sakristií a presbytářem a 2014 na jaře byla výměna střechy dokončena.

farní kostel sv. Anežky České v Českých Velenicích

Název německy: Gmünd – St. Agnes, Wielands

Název latinsky: neuvedeno

Nejbližší události v místě (rozmezí od 25.6. do 5.7.2024)

Den Čas Druh intence
sobota
29.6.
18:00 Mše svatá

za * a + farníky

pondělí
1.7.
15:00 Růženec

Místo uskutečnění

48.7696128N, 14.9656583E

Sdílejte info