Svátost smíření a duchovní rozhovor

Svátost smíření a duchovní rozhovor

SVÁTOST SMÍŘENÍ (ZPOVĚĎ)

Svátost smíření (svátost pokání, svatá zpověď) je svěření celého našeho života do Božích rukou s prosbou o odpuštění našich chyb a vyplnění slabých oblastí našeho duchovního života Boží láskou. Je to posila v boji proti zlu, které nás ničí.

Je to proces obrácení člověka, rozhodnutí vrátit se zpět k Bohu a Boží odpuštění našich hříchů.

Tato svátost má 5 částí: • zpytování svědomí, • účinná lítost, • opravdové předsevzetí, • vyznání (vlastní svatá zpověď), • pokání (zadostiučinění)

Kněz ukončí svatou zpověď tím, že nad tebou vztáhne ruce a pronese tato slova rozhřešení:

Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha. Ať vám skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní vás pokojem. Uděluji vám rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

„Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Jan 20,23

Při běžném pravidelném slavení svátosti smíření je vhodné se dobře připravit řádnou reflexí života a modlitbou. Doporučuje se inspirovat se tzv. „zpovědními zrcadly“ – např. www.knihovna.net/KNIHA/0057_t.htm

Kněz zpovídá v našich farnostech půl hodiny před každou mší sv, také je možné se s knězem individuálně domluvit na jinou dobu.
Nebojte se přijmout Boží milosdrenství a přistoupit ke svaté zpovědi i po hodně letech. 
V těžkých životních chvílích či před zásadním rozhodnutím může pomoci i rozhovor, prosba o modlitbu a duchovní podporu či jen vyslechnutí knězem, v takovém případě ho kontaktuje a domluvte si s ním schůzku - osobně po mši sv. nebo telefonicky či mailem.