Zvony v kostele sv. Anežky České v Českých Velenicích

Zvony v kostele sv. Anežky České v Českých Velenicích

Ve věži kostela dva zvony. Popis na základě dokumentace z 13. 6. 2011.

Zvon Sv. Klára – Miléniový

Bronzový kostelní zvon. Hlavní tón h1, průměr 85 cm, hmotnost cca 350 kg. Ulil roku 1997 Rudolf Perner v Pasově v Německu.

Šestiuchá koruna, ucha na půdorysu hvězdy, od základu rozšířená, nahoru se zužující, vpředu mírně vybíhající do svislé hrany.

Základ koruny s fabionem na stupínku. Nahoře nápisová páska vymezená linkami. Na čelní straně v ní domicil:

ČESKÉ VELENICE

Pod tím na plášti velký znak řádu klarisek (založen stejně jako františkáni-minorité sv. Františkem z Assisi roku 1212 z podnětu svaté Kláry).

Kolem znaku latinská modlitba:

ST. CLARA ORA PRO NOBIS

Nejstarší klášter řádu klarisek v českých zemích (Anežský klášter) založila v Praze právě svatá Anežka Česká, patronka zdejšího kostela.

Na protější straně v horní nápisové pásce:

MILLENIUM ST. ADALBERTI

Pod tím na plášti gotický štítek s českým lvem. Níže signatura zvonaře: velké písmeno P s plastickým okrajem, do nějž vložen zvonící zvon s datací 1997,

v dříku písmene vloženo:

RUDOLF / PERNER / PASSAU.

Pod tím volně na plášti:

A. D. 1997

Věnec oddělen trojicí linek.

Zvon zavěšen na ocelové hlavě. Srdce jednoosé s kulovitou pěstí, dřík se sraženými hranami, výpust šestiboká. Pohon lineárním motorem. Na zvon zřízeno odbíjení hodin.

 

Zvon Sv. Josef – umíráček

Bronzový kostelní zvon. Hlavní tón a2, průměr cca 48 cm, hmotnost cca 75 kg. Ulil roku 1922 Rudolf Perner v Českých Budějovicích.

Kruhová koruna. Základ koruny s liteckou vadou (porézní forma). Mírně šikmý, kolem něj obíhá linka.

Při horním okraji pás z rokajů skládaných ornamentů v podobě listů.

Na čelní straně na plášti barokizující reliéf sv. Josefa s Ježíškem, umístěni na ozdobném soklíku.

Světec s prohnutým tělem a liliovou ratolestí v natažené pravici.

Na protější straně modlitba:

SV. JOSEFE PATRONE UMÍRAJÍCÍCH ORODUJ ZA NÁS.

Pod tím cípatá páska s uvedením výrobce:

RUDOLF PERNER / Č. BUDĚJOVICE.

Níže rok výroby:

L. P. 1922.

Na věnci dvě silné linky, třetí linka o něco níže při dolním okraji.

Dolní hrana dvakrát vyštíplá.

Zvon na původní rovné hlavě lité z oceli. Ocelová raménková páka s masivním kruhovým protizávažím.

Srdce jednoosé. Rotační elektromotor nefunkční. Ruční obsluha.