Možnosti finanční podpory života a služby farnosti

Možnosti finanční podpory života a služby farnosti

Chcete-li podpořit naši činnost, ať už se jedná o pomoc lidem v nouzi, anebo o opravu našich kulturních památek, budeme Vám vděční za jakýkoliv finanční dar, jednorázový či opakovaný. Do poznámky uvádějte prosím DAR NA HLAVNÍ ČINNOST.

Bankovní spojení je vám k dispozici zde:

Majitel účtu: Římskokatolická farnost České Velenice 

Číslo účtu: 602021319/0800 
IBAN: CZ16 0800 0000 0006 0202 1319
SWIFT / BIC: GIBACZPX
Banka: Česká spořitelna, a. s.

Majitel účtu: Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí

Číslo účtu: 3465428369/0800 
IBAN: CZ79 0800 0000 0034 6542 8369
SWIFT / BIC: GIBACZPX
Banka: Česká spořitelna, a. s.

Pokud ve svém chytrém telefonu používáte mobilní bankovnictví, které vám umožňuje QR platby, můžete si platbu usnadnit použitím přiloženého QR kódů (stačí doplnit částku, vše ostatní se vyplní samo).

VeleniceDvoryKrabonosRapsachSuchdol

Pravidelný bezhotovostní převod daru na účet farnosti (formou trvalého příkazu k úhradě) je velmi vhodnou alternativou k přispívání do sbírek při bohoslužbě, která farnosti usnadňuje finanční plánování a dárci dává větší přehled o výši jeho spoluúčasti na finanční podpoře poslání farnosti. Někteří z farníků tento způsob spojují s osobním rozhodnutím podílet se každoměsíčně na podpoře poslání farnosti nějakým konkrétním procentuálním podílem dle svých možností (např. 5 %, 10 % apod.) ze svých běžných příjmů.

Na požádání vám pak může být ihned či na konci roku vystaveno potvrzení o daru, které lze za určitých podmínek uplatnit pro odečet od základu daně. Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v jeho současném znění (prosinec 2020) je možné dar odečíst od základu daně u fyzických osob coby dárců tehdy, "pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč", přičemž "v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně" (viz § 15 odst. 1 zmíněného zákona), u právnických osob coby dárců lze pak lze dar od základu daně odečíst, "pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč" (viz § 20 odst. 8 zmíněného zákona).